Kvalitetsmål

Hos KSM Group har vi en målsætning om at vores kvalitetssystem skal sikre ensartede og fejlfrie produkter og ydelser, der hver gang skal leve op til de specificerede kundekrav.

Til at understøtte dette, har vi et kvalitetsystem, der forpligter os til løbende at sikre vores processer og arbejdsgange, der løbende bliver forbedret og optimeret.

Ved hjælp af vores kvalitetsarbejde kan vi give vores kunder og samarbejdspartnere en professionel betjening, hvor sparring, omhyggelighed, pålidelighed og troværdighed er blandt nøgleordene.

I KSM Group arbejder vi ud fra en samlet værdi, der hedder ordentlighed.

Vores overordnede kvalitetsmål:

  • Vi vil tiltrække og fastholde kunder
  • Vi vil have langvarige forhold til kunder og samarbejdspartnere
  • Høj leveringssikkerhed
  • Kundetilfredshed – der laves løbende tilfredshedsundersøgelser
  • Løbende styrke og udvikle vores processer og arbejdsgange
  • At leve op til kunder og samarbejdspartneres forventninger
  • Alle vores arbejdsprocesser er karakteriseret ved et meget højt kvalitetsniveau
  • Fair og god reklamationsbehandling

Danish DA English EN Polish PL