Kvalitetsmål

Kvalitet
Vi udfører kontrol og målinger ud fra egne og kundens ønsker

Hos KSM Group har vi en målsætning om at vores kvalitetssystem skal sikre ensartede og fejlfrie produkter og ydelser, der hver gang skal leve op til de specificerede kundekrav.

Et kvalitetsmål – med en klar målsætning. Det betyder, vi har en klar målsætning omkring vigtige punkter som leveringssikkerhed, som vi bed betyder meget for alle parter.

Til at understøtte dette, har vi et kvalitetsystem, der forpligter os til løbende at sikre vores processer og arbejdsgange, der løbende bliver forbedret og optimeret.

Ved hjælp af vores kvalitetsarbejde kan vi give vores kunder og samarbejdspartnere en professionel betjening, hvor sparring, omhyggelighed, pålidelighed og troværdighed er blandt nøgleordene.

I KSM Group arbejder vi ud fra en samlet værdi, der hedder ordentlighed.

Vores overordnede kvalitetsmål:

  • Vi vil tiltrække og fastholde kunder
  • Vi vil have langvarige forhold til kunder og samarbejdspartnere
  • Høj leveringssikkerhed
  • Kundetilfredshed – der laves løbende tilfredshedsundersøgelser
  • Løbende styrke og udvikle vores processer og arbejdsgange
  • At leve op til kunder og samarbejdspartneres forventninger
  • Alle vores arbejdsprocesser er karakteriseret ved et meget højt kvalitetsniveau
  • Fair og god reklamationsbehandling

Reference:

Kvalitet, kvalitetsmål, leveringssikkerhed, kundetilfredshed, styrke, processer, arbejdsgange, arbejdsprocesser, reklamationsbehandling, Et kvalitetsmålmed en klar målsætning, målsætning og kvalitetssystem